Om fusjonen

C

onnexa Barnevern og Vesterled ble fusjonert 01.01.2020, og heter nå Team Olivia Fosterhjem. Med denne fusjonen blir selskapet en av de største leverandørene i fosterhjems- og beredskapshjemstjenester i landet. Et av målene for fusjonen er å kunne levere tjenester av høy kvalitet og til det beste for både barn og unge, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, fosterhjem og ansatte. Hovedaktiviteten vil fortsatt være å levere gode fosterhjem til barn og unge som trenger det, utført av de samme dyktige fagkonsulentene.

Kontaktinformasjon vil inntil videre være den samme som tidligere.

Om Team:Olivia Fosterhjem

T

eam Olivia Fosterhjem er et privat firma som selger barnevernstjenester til det offentlige, stat og kommuner. Vi leverer tjenester av høy kvalitet innenfor områder rettet mot familier, barn og unge, og kan tilby fosterhjem, beredskapshjem, besøkshjem/avlastningshjem, kurs og veiledningstjenester. Våre ansatte har høy faglig kompetanse med bred kunnskap innenfor barnevern, familieterapi/arbeid, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kunnskap og kompetanse, slik at vi på best mulig måte kan bidra til at barn og unge som trenger oss får den beste livskvaliteten de fortjener.

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members

Team Olivia Fosterhjem er et av datterselskapene til Team Olivia, som er en av de største aktørene som tilbyr omsorgstjenester i Norge, Sverige og Danmark. Ved å tilhøre Team Olivia deler vi et felles verdigrunnlag der alt vi gjør handler om menneskers likeverd. Verdigrunnlaget er basert på empati, følelse og engasjement for de vi er til for, da det absolutt sentrale i vår virksomhet er enkeltmenneskene og deres individuelle behov.

Våre tjenester

Fosterhjem

Bli fosterhjem

Et fosterhjem er familier som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, i et langsiktig perspektiv. For de fleste barn og unge er dette en beslutning som kommer uforberedt, så det er essensielt at fosterfamilier mestrer å ta imot barn i en vanskelig livssituasjon, gjennom åpenhet, tålmodighet, forståelse og omsorg. Det å være et fosterhjem er en livsstil som til tider kan være krevende, men fosterhjemmene vi har forteller at det å gi et barn trygghet, tilhørighet, omsorg og mestring, gir mye glede, er lærerikt og gir mulighet til å hjelpe et barn/ungdom som trenger det.

Forutsetninger:
 • Familier må gjennom en vurderingsprosess for å sikre at de besitter kvalifikasjonene og egnetheten som er nødvendig i fosterhjemsarbeid
 • Tilfredsstillende vandel
 • Tilfredsstillende helse
 • Fullført grunnopplæring for fosterhjem
Fordeler:
 • Fast godtgjørelse, utgiftsdekning og pensjonstillegg
 • En voksen frikjøpes fra annet arbeid for å være fosterforelder på heltid
 • Fosterfamilier får tilegnet en dyktig fagkonsulent
 • Rådgivning, veiledning og kurs
 • Døgnbemannet vakttelefon
 • Avlastning etter avtale

Vi ser stadig etter flere familier med omsorg, kjærlighet, tid og tålmodighet til å bli fosterhjem. Vi ønsker oss ulike typer hjem; par, enslige, med barn, uten barn, ulike kulturer og ulike kjønns- sammensetninger. Om dere er en familie med plass og ovennevnte styrker, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Les mer
beredskapshjem

Trygghet i krise

Et beredskapshjem er et fosterhjem som mottar barn og unge på kort varsel om det oppstår en krisesituasjon, for et kortere tidsrom. Tidsrommet kan variere fra noen dager eller noen uker, til et par år. I tiden barnet bor i beredskapshjemmet er det de som er ansvarlige for omsorgen av barnet, frem til barnet kan flytte til en avklart og langvarig omsorgsbase. Det er ønskelig at hjemmet har en del erfaring som fosterhjem/beredskapshjem eller relevant utdanning, for å kunne gi barnet den beste omsorg når det trengs som mest.

Fordeler:
 • Fast godtgjørelse, utgiftsdekning og pensjonstillegg
 • En voksen frikjøpes fra annet arbeid for å være fosterforelder på heltid
 • Fosterfamilier får tilegnet en dyktig fagkonsulent
 • Rådgivning, veiledning og kurs
 • Døgnbemannet vakttelefon
 • Avlastning etter avtale
Forutsetnigner:
 • Familier må gjennom en vurderingsprosess for å sikre at de besitter kvalifikasjonene og egnetheten som er nødvendig i fosterhjemsarbeid
 • Tilfredsstillende vandel
 • Tilfredsstillende helse
 • Fullført grunnopplæring for fosterhjem

Besøks- og avlastingshjem

Bli en viktig støttespiller

Mange barn og unge som bor i et fosterhjem, har i tillegg behov for et besøkshjem. Et besøkshjem er et støttetiltak som skal avlaste fosterhjemmet, hvor besøkshjemmet tar imot et barn til avtalte tider per måned.  Vi ser at dette ofte kan gagne både fosterfamilien og fosterbarnet i situasjoner hvor omsorgsansvaret er omfattende. Vi tilbyr avlastning, herunder helge- og ferieavlastning. Det er ønskelig med avlastning hvor barnet allerede har gode relasjoner, men vi kan også lage avlastningsordninger blant våre fosterfamilier. Vi lager da en plan i samarbeid med de fosterhjem og besøkshjem slik at barnet blir naturlig kjent med den nye avlastningsfamilien.

Fordeler:
 • Fast godtgjørelse og utgiftsdekning
 • Rådgivning, veiledning og kurs
 • Døgnbemannet vakttelefon
Forutsetninger:
 • Familier må gjennom en vurderingsprosess for å sikre at de besitter kvalifikasjonene og egnetheten som er nødvendig for besøkshjem
 • Tilfredsstillende vandel
 • Tilfredsstillende helse
EttervErn/oppfølgingstjenester

Tiden etter

Fosterbarn har ofte vært under barnevernet siden ung alder og det kan kan være utfordrende å finne sin plass blant de voksnes rekker. Vi tilbyr ettervern og videre oppfølgingstjenester hvor formålet er å hjelpe tenåringen inn i en selvstendig tilværelse. Vi tilbyr oppfølging i egen hybel, og oppfølging i hybel tilknyttet fosterhjem. På den måten kan vi bidra til å gi tenåringen trygghet og en sikker vei inn i voksenlivet.

Vi utarbeider en individuell plan for tenåringens selvstendige fremtid sammen med tenåringen og barnevernet etter lovverk.

Kurs, veiledning og kompetanse

T

eam Olivia Fosterhjem tilbyr kurs, veiledning og kompetansetjenester til fosterhjem, beredskapshjem og offentlig sektor som arbeider med barn og familier. Tilbudet om veiledning inkluderer foreldreveiledning, ansatteveiledning og lederveiledning. Vi samarbeider med fosterhjemmene, barneverntjenesten og Bufetat i de forskjellige kommunene, for å kunne gi best mulig tilbud til barn og unge som trenger omsorg utenfor hjemmet. For å bli fosterhjem er opplæring obligatorisk i tillegg til årlig deltakelse på kurs med fokus på traume- og krisehåndtering, samt tilknytningsteori.

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members

Vi har også miljøterapeuter og fagkonsulenter med dyp kompetanse i samtaler med barn, familieterapi, foreldregrupper, foreldreveiledning og miljøterapi. Tilbudet er tilgjengelig for alle våre fosterfamilier etter avtalt ønske, og er anbefalt å benytte seg av mens man er fosterhjem for å kunne gi barnet den beste omsorgen og ivaretakelsen.

Kurs, veiledning og kompetanse

Kursområder

Her er noen av områdene og temaene vi tilbyr kurs innenfor:

 • Traumebevisst omsorg (TBO)
 • Circle of Security (Cos-P)
 • Trygg Base
 • Samtale med barn/DCM
 • Tuning into teens
 • Rapportskriving
Familiearbeid, kurs og veiledning

Økt kunnskap

Veiledning av kommunale fosterhjem

Vi tilbyr veiledning individuelt og i gruppe for kommunale fosterhjem. Våre fagkonsulenter har variert og relevant grunnutdanning, ulike typer videreutdanning og kompetanse innen veiledning, med lang erfaring fra barnevernsfeltet og fra arbeidet med fosterhjem.

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til fosterforeldre og biologiske foreldre, individuelt eller i gruppe. Våre veiledere har lang erfaring innen familiearbeid, barnevern og annet arbeid med barn og familier.

Ansattveiledning

Vi tilbyr ansattveiledning til de som arbeider med barn og unge, for eksempel i skole eller barnehage, individuelt eller i gruppe. Våre veiledere fokuserer på å øke forståelsen av det enkelte barns behov, skape gode utviklingsmuligheter, og støtte den ansatte i dette arbeidet.


Lederveiledning

Vi tilbyr individuell veiledning og coaching av ledere og ansatte innen barnevernsektoren.

Bli fosterhjem?

Hvis du og din familie tenker på å bli fosterhjem, ta gjerne kontakt med oss i Team Olivia Fosterhjem. Det er alltid barn og unge som trenger et sted å bo, og vi søker stadig etter familier som har et ønske om å bli fosterhjem.

fosterhjem@teamolivia.no
Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.
Hvem er vi?

Våre ansatte

Karen Eilertsen
Daglig leder
Avdeling A
karen.eilertsen@teamolivia.no
454 16 350
Espen Lilleberg
Marked og utviklingssjef
Avdeling C
espen.lilleberg@teamolivia.no
974 25 595
Trond Lien
Leder, Region Vest Haugesund
Avdeling A
trond.lien@teamolivia.no
992 25 524
Anette Tverdal Thorland
Familiehjemskoordinator
Avdeling B
anette.thorland@teamolivia.no
907 05 322
Beate Gundersen Myrvang
Fagkonsulent
Avdeling C
beate.myrvang@teamolivia.no
932 84 764
Eirik Solstrand
Familiehjemskoordinator
Avdeling B
eirik.solstrand@teamolivia.no
970 84 322
Gro Olsen
Fagkonsulent
Avdeling B
gro.olsen@teamolivia.no
482 27 776
Gro Hamre
Rekrutteringsansvarlig
Avdeling B
gro.hamre@teamolivia.no
911 24 495
Karina Aanderaa Hansen
Familiehjemskoordinator
Avdeling A
karina.hansen@teamolivia.no
400 40 748
Thea Ullmann
Familiehjemskoordinator
Avdeling A
thea.ullmann@teamolivia.no
911 23 930
Beate Kjærandsen
Merkantil
Avdeling A
beate.kjarandsen@teamolivia.no
977 00 904
Venke Flo-Myhre
Familieterapeut
Avdeling A
venke.flo-myhre@teamolivia.no
906 73 979
Nina Meling Haugen
Leder, Region Sør Skien
Avdeling C
nina.haugen@teamolivia.no
400 83 950
Yngvild Charlotte Holm
Kvalitetssjef
Avdeling C
yngvild.holm@teamolivia.no
97 50 84 23
Gro Lambrechts
Fagkonsulent
Avdeling C
gro.lambrechts@teamolivia.no
941 95 529
Helle Bjørnstad
Fagkonsulent
Avdeling C
helle.bjornstad@teamolivia.no
922 62 960
Anne-Grete Sannerud
Fagkonsulent
Avdeling C
anne-grete.sannerud@teamolivia.no
482 59 571
Maren Kvalvaag-Toven
Fagkonsulent
Avdeling C
maren.kvalvaag-toven@teamolivia.no
920 50 457
Katrine Dambo
Fagkonsulent
Avdeling C
katrine.dambo@teamolivia.no
906 51 308
Camilla Tofte Jensen
Familiehjemskoordinator
Avdeling B
camilla.jensen@teamolivia.no
906 24 420
Søk om å bli fosterhjem