Bli fosterhjem eller besøkshjem?

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang, enten du vil søke om å bli hjem eller bli med på vårt "kom i gang"-kurs.

T

eam Olivia Fosterhjem er en privat aktør som sørger for at barn og unge har et omsorgsfullt hjem for en kortere eller lengre periode. Vi tilbyr foreldreveiledning, fosterhjem og beredskapshjem. Behovet for flere familier som fosterhjem melder seg stadig og vi har derfor alltid behov for flere dyktige fosterfamilier.

Når man vurderer å bli Fosterhjem, kan det ofte være nyttig og nødvendig å starte med et "kom i gang"-kurs.
Les mer om våre kurset og meld deg på her.

Årets julegave til Stine Sofies Stiftelse

E

n flott dag på jobb! I dag har vi i Team Olivia Norge overrakt julegave til Stine Sofies Stiftelse, for å støtte opp om det viktige arbeidet de gjør for en barndom uten vold og overgrep.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gi en gave med mening, og gjerne støtte Stine Sofies Stiftelsen slik at de kan hjelpe den mest sårbare gruppen - barn og unge utsatt for vold og overgrep. Les mer om Stine Sofies Stiftelsen her


Om Team Olivia Fosterhjem

T

Team Olivia Fosterhjem er en del av Team Olivia, som blant annet tilbyr tjenester innenfor barnevern, helse og omsorg og personlig assistanse i Norge, Sverige og Danmark. Team Olivia Fosterhjem er en privat aktør som tilbyr tjenester til det offentlige, stat og kommuner. Våre avdelinger er lokalisert i Drammen, Haugesund Tønsberg, Jessheim, og Skien. Vi tilbyr tjenester som fosterhjem, akutthjem, familiehjem, avlastningshjem, veiledning, kurs og kompetanseutvikling.

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members

Våre tjenester

Vi tilbyr fosterhjem og beredskapshjem til barn og unge som ikke kan bo hjemme med sine foreldre av ulike årsaker. I tillegg tilbyr vi forskjellige kurs og veiledninger rettet mot fosterforeldre og ansatte, både individuelt og i grupper.

Fosterhjem

Bli fosterhjem

Et fosterhjem er et hjem som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, over et langsiktig perspektiv.

Akutthjem

Et akutthjem (beredskapshjem) er et hjem som tar imot barn og unge på kort varsel og med kortere varighet.

Besøkshjem/avlastningshjem

Et besøkshjem er et hjem som tar i mot et barn, som bor i fosterhjem, noen døgn per måned, og er en viktig støttespiller for fosterhjemmet.

Ettervern

Ettervern er et tilbud rettet mot unge mellom 18 og 23 år som er på vei ut i selvstendig tilværelse.

Les mer

Kurs, veiledning og kompetanse

V

i tilbyr kurs, veiledning og kompetansetjenester til fosterhjem, beredskapshjem og offentlig sektor. Tilbudet er hovedsakelig rettet mot fosterforeldre og foreldre, men andre veiledningstjenester kan også tilbys.

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members
Kurs, veiledning og kompetanse

Økt kunnskap

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til fosterforeldre og biologiske foreldre, individuelt eller i gruppe. Våre veiledere har lang erfaring innen familiearbeid, barnevern og annet arbeid med barn og familier.

Ansattveiledning

Vi tilbyr ansattveiledning til de som arbeider med barn og unge, for eksempel i skole eller barnehage, individuelt eller i gruppe. Våre veiledere fokuserer på å øke forståelsen av det enkelte barns behov, skape gode utviklingsmuligheter, og støtte den ansatte i dette arbeidet.

Veiledning av kommunale fosterhjem

Vi tilbyr veiledning individuelt og i gruppe for kommunale fosterhjem. Våre fagkonsulenter har variert og relevant grunnutdanning, ulike typer videreutdanning og kompetanse innen veiledning, med lang erfaring fra barnevernsfeltet og fra arbeid med fosterhjem.


Lederveiledning

Vi tilbyr individuell veiledning av ledere og ansatte innen barnevernsektoren. Dette kan innebefatte både saksveiledning og prosessveiledning. Våre fagkonsulenter har lang og bred erfaring fra barnevernsfeltet.

Søk om å bli fosterhjem i dag!

Søk om å bli fosterhjem i dag!
Fyll ut litt informasjon i skjema, så tar vi snarlig kontakt med dere.

Team Olivia Fosterhjem har "kom i gang kurs" som dere kan lese mer om her

fosterhjem@teamolivia.no
Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.
Hvem er vi?

Våre ansatte

Anne Sollie
Senior fagkonsulent i Drammen:
anne.sollie@teamolivia.no
99267980
Gunhild Moen
Fagkonsulent i Skien
gunhild.moen@teamolivia.no
90863557
Linda Grâfe
Senior fagkonsulent i Haugesund
linda.grafe@teamolivia.no
97533246
Anne-Marthe Hegg
Rekrutteringsansvarlig region sør/øst
Anne-Marthe.Hegg@teamolivia.no
+47 92603236
Karen Eilertsen
Daglig leder
karen.eilertsen@teamolivia.no
454 16 350
Trond Lien
Nestleder
trond.lien@teamolivia.no
992 25 524
Anette Tverdal Thorland
Fagkonsulent, Region Vest
anette.thorland@teamolivia.no
907 05 322
Gro Olsen
Fagkonsulent, Region Vest
gro.olsen@teamolivia.no
482 27 776
Gro Hamre
Rekrutteringsansvarlig
gro.hamre@teamolivia.no
911 24 495
Karina Aanderaa Hansen
Familiehjemskoordinator, Region Vest
karina.hansen@teamolivia.no
400 40 748
Thea Ullmann
Fagkonsulent
thea.ullmann@teamolivia.no
911 23 930
Beate Kjærandsen
Administrasjons medarbeider
beate.kjarandsen@teamolivia.no
977 00 904
Gro Lambrechts
Fagkonsulent, Region Sør/Øst
gro.lambrechts@teamolivia.no
941 95 529
Anne-Grete Sannerud
Fagkonsulent, Region Sør/Øst
anne-grete.sannerud@teamolivia.no
482 59 571
Søk om å bli fosterhjem