Kontakt oss
Søk om å bli fosterhjem

Akutthjem

Hva vi tilbyr

Akutthjem

Et akutthjem er et fosterhjem hvor det alltid er en voksen hjemme, og der de tar i mot plasseringer på kort varsel av barn som skal bo alt fra noen dager,- til en lenger periode.  

Våre tjenester er de samme som familiehjem: Tett oppfølging, veiledning, vakttelefon, opplæringstiltak, lønn inkludert pensjonstillegg og utgiftsdekning.

Hjemmet for utbetalt en etterlønn som står i sammenheng med lengden av plasseringen, når barnet flytter ut.

Akutthjem

Hva er et akutthjem?

Team Olivia Fosterhjem har akutthjem, som i likhet med et beredskapshjem tar i mot barn og ungdom som har akutt behov for et hjem i påvente av en mer langsiktig løsning.

Flere detaljer

Hva tilbyr vi akutthjem?

01

Lønn / pensjonstillegg (arb.godtgjørelse)

Det vil utbetales en fast godtgjørelse som erstatter lønn og fast pensjonstillegg. Oppdragsgodtgjørelsen beregnes utfra frikjøpsgrad, utdanning og erfaring.

02

Utgiftdekking (mnd sats)

Akutthjemmet vil motta en månedlig sats for å dekke utgifter for fosterbarnet så lenge de har et fosterbarn boende hos seg. Utgiftsdekninger er skattefri, og skal dekke utgifter knyttet til barnet, som mat, klær og utstyr, fritidsaktiviteter, ferie, lommepenger etc.

03

Veiledning og oppfølging

Alle våre akutthjem er tilknyttet en fast fagkonsulent, som følger tett opp, veileder og er en støtte for hjemmet. Vi tilbyr veiledning og kurs til fosterfamilier, både individuelt og i gruppe. Det er viktig for oss at fosterfamilien føler seg ivaretatt og får god oppfølging.

04

Vakttelefon

Team Olivia Fosterhjem har en døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.

Akutthjem

Vi erfarer at mange ikke tror de er egnet som akutthjem, som i aller høyeste grad er det. Det er likevel noen ting du eller dere skal tenke gjennom før dere tar valget om dette. Snakk med oss, så ser vi om dette er noe som passer for deg eller dere.

Barnas alder

Alderen blant barn og unge som trenger et midlertidig sted å bo, vil variere til enhver tid. Vi ser likevel at alderen ofte er fra 6 år, og opp til 18 år. Noen ganger kan de også være yngre. Det kan også være søsken som trenger å bo sammen i et akutthjem.

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i deler av rekrutteringssprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfordrende for biologiske barn. Vi har en høy bevissthet rundt dette i våre rekrutteringsprosesser og det anbefales ofte at biologiske barn er eldre enn fosterbarnet. Vi har sett at mange barn som opplever å få fostersøsken, vokser og utvikler seg på erfaringen.

Politiattest

Alle akutthjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.

Helseattest

Når dere søker om å bli fosterhjem, må dere gjennom en vurderingsprosess hvor blant annet fastlegen må skrive en helseattest. Vi ønsker familier som har generelt god helse. Dette med tanke på barnets sikkerhet og deres evne til å ivareta barnet til enhver tid.

Et utklipp i papir av en familie, som ligger i et barn sine hender, oppå voksen hender.

Kontakt oss

Legg igjen dine kontaktdetaljer her, så kommer vi raskt tilbake til deg

Team Olivia Fosterhjem AS
Postadresse:
Postboks 792
5503 Haugesund

Orgnr.
995999110

Navn
Telefon
Epost
Kommune
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.