Søk om å bli fosterhjem

Besøkshjem

Hva vi tilbyr

Besøkshjem

Et besøkshjem er en person, par eller familie som tar i mot et barn i noen døgn hver måned, og i ferier for å avlaste fosterhjemmet. Et besøkshjem er det samme som et avlastningshjem, og skal bidra til å gi barnet gode opplevelser, i tillegg til å være en støtte for fosterhjemmet. Besøkshjemmet godkjennes også av oss. Mange av våre fosterhjem har begynt som besøkshjem, og har trivdes så godt med det, at de har fortsatt som fosterhjem.

avlastnings/besøkshjem

Hva er et avlastnings/besøkshjem?

Et hjem som tar i mot et barn noen døgn per måned i tillegg til ferier der hovedhensikten er å avlaste fosterhjemmet.

Flere detaljer

Hva tilbys

Besøkshjemmet  mottar oppdragsgodtgjørelse for gjennomførte døgn i tillegg til utgiftsdekning.

01

Utgiftdekning

Besøkshjemmet mottar utgiftsdekning per gjennomførte døgn.

02

Veiledning og oppfølging

Besøkshjemmet vil være tilknyttet en fast fagkonsulent, som veileder og følger opp besøkshjemmet.

03

Vakttelefon

Team Olivia Fosterhjem har en døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.

Avlastnings/besøkshjem

Noen ting å tenke på

Barnas alder

Våre barn er i alderen 6 til 18 år, med en hovedvekt mellom 10 og 14 år.

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i vurderingen under vurderingsprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfodrende for biologsike barn. Vi er bevisst på hvordan dette påvirker biologiske barn når vi familie og fostterbarn som passer hverandre, noe som gjør at det kan ta lengre tid å finne et barn som passer i en familie med yngre biologiske barn.

Politiattest

Alle akutthjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.

Bli et Avlastnings/besøkshjem?

Hva kreves for å bli et Avlastnings/besøkshjem

Utgangspunktet de samme som å bli fosterhjem. En søker fleksible, trygge, rause personer som kan gi barnet mestring og opplevelse.

Fosterhjem eller Avlastnings/besøkshjem

Hva er forskjellen på foster og Avlastnings/besøkshjem?

Forskjellen på fosterhjem og besøkshjem er at besøkshjemmet er en støttespiller for fosterhjemmet og kan avlaste fosterhjemmet i noen døgn i måneden.

Søk her

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om å bli fosterhjem

fosterhjem@teamolivia.no
Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.