Kontakt oss
Søk om å bli fosterhjem

Besøkshjem

Hva vi tilbyr

Besøkshjem

Et besøkshjem er en person, par eller familie som tar i mot et barn i noen døgn hver måned, og i ferier for å avlaste fosterhjemmet.

Et besøkshjem er det samme som et avlastningshjem, og skal bidra til å gi barnet gode opplevelser, i tillegg til å være en støtte for fosterhjemmet.

Besøkshjemmet godkjennes også av oss i Team Olivia Fosterhjem. Mange av våre fosterhjem har begynt som besøkshjem, og har trivdes så godt med det at de har fortsatt som fosterhjem.

avlastnings/besøkshjem

Hva er et avlastnings/besøkshjem?

Et besøkshjem er en plass hvor fosterhjemsbarn kan komme til noen dager per måned, for miljøskifte og gode opplevelser. Besøkshjemmet er også en avlastning for fosterhjemmet, slik at man hjelper hverandre med å legge til rette for hva barna trenger.

Gode opplevelser og flere sterke bånd er med på å gjøre barna trygge, og at de kan kjenne knytte bånd til flere trygge voksne.

Flere detaljer

Hva tilbyr vi besøkshjemmene?

Er du nysgjerrig på om du eller dere er egnet som besøkshjem? Snakk med oss, det er helt uforpliktende.

01

Utgiftdekning

Besøkshjemmet mottar utgiftsdekning per gjennomførte døgn.

02

Veiledning og oppfølging

Besøkshjemmet vil være tilknyttet en fast fagkonsulent, som veileder og følger opp besøkshjemmet.

03

Vakttelefon

Team Olivia Fosterhjem har en døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.

Avlastnings/besøkshjem

Vi erfarer at mange ikke tror de er egnet som besøkshjem eller fosterhjem, som i aller høyeste grad er det. Det er likevel noen ting du eller dere skal tenke gjennom før dere tar valget om dette. Snakk med oss, så ser vi om dette er noe som passer for deg eller dere.

Barnas alder

Våre barn er i alderen 6 til 18 år, med en hovedvekt mellom 10 og 14 år.

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i vurderingen under vurderingsprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfodrende for biologsike barn. Vi er bevisst på hvordan dette påvirker biologiske barn når vi familie og fostterbarn som passer hverandre, noe som gjør at det kan ta lengre tid å finne et barn som passer i en familie med yngre biologiske barn.

Politiattest

Alle akutthjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.

Et utklipp i papir av en familie, som ligger i et barn sine hender, oppå voksen hender.
Bli et Avlastnings/besøkshjem?

Hva kreves for å bli et Avlastnings/besøkshjem

Utgangspunktet de samme som å bli fosterhjem. En søker fleksible, trygge, rause personer som kan gi barnet mestring og opplevelse.

Fosterhjem eller Avlastnings/besøkshjem

Hva er forskjellen på foster og Avlastnings/besøkshjem?

Forskjellen på fosterhjem og besøkshjem er at besøkshjemmet er en støttespiller for fosterhjemmet og kan avlaste fosterhjemmet i noen døgn i måneden.

En jente som løper i en åker.

Kontakt oss

Legg igjen dine kontaktdetaljer her, så kommer vi raskt tilbake til deg

Team Olivia Fosterhjem AS
Postadresse:
Postboks 792
5503 Haugesund

Orgnr.
995999110

Navn
Telefon
Epost
Kommune
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.