Hva vi tilbyr

Vi trenger flere fosterhjem

Et fosterhjem er en familie som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et trygt sted å vokse opp. Det trengs varme, kjærlighet og rause voksne som evner å forstå barnets utfordringer og historie over tid. Det å være et fosterhjem er en livsstil som til tider kan være krevende, og derfor er det viktig for oss å finne riktig hjem til det enkelte barnet.

Fyll inn søknadsskjemaet nedenfor for å melde din interesse.

Søk om å bli fosterhjem i dag!

Søk om å bli fosterhjem i dag!
Fyll ut litt informasjon i skjema, så tar vi snarlig kontakt med dere.

Team Olivia Fosterhjem har "kom i gang kurs" som dere kan lese mer om her

Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.

Meld deg på vårt "Kom i gang kurs"

Gjennom kurset får en bla økt innsikt i det å møte barn og unge som har mange vanskelige erfaringer med seg og ofte særskilte behov, samt innsikt i hvordan man jobber sammen i hjelpeapparatet rundt barnet.