Maren Kvalvaag-Toven
About Author
November 30, 2018
 in 
Design

Forutsigbarhet

Det er flere fordeler ved å være fosterhjem, men noe av det mange setter pris på er forutsigbarheten. Fosterforelder har mulighet til å være hjemmeværende med god lønn, muligheter for avlastning, i tillegg til tre måneders oppsigelsestid ved fosterbarns utflytning, for å nevne noe.

More Posts

You Might Also Like

Read More
Tutorial

Helseattest

Når dere søker om å bli et fosterhjem må dere gjennom en vurderingsprosess hvor blant annet fastlegen må utlevere en helseattest. Vi ønsker familier som har generelt god helse og som ikke bruker tunge medisiner. Dette med tanke på barnets sikkerhet og deres evne til å ivareta barnet til enhver tid.
Jan 3, 2019
Katrine Dambo
Read More
Marketing

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Det er likevel ønskelig at biologiske barn er i tenårene med tanke på fosterbarnets behov og omsorg. Biologiske barn vil bli tatt med i vurderingen under vurderingsprosessen. Det er ingen hindring at dere har egne barn og et ønske om å være fosterhjem.
Dec 27, 2018
Maren Kvalvaag-Toven
Read More
Design

Fosterbarnas alder

Alderen blant barn og unge som trenger et sted å bo vil variere til enhver tid. I dag har vi i Team Olivia Fosterhjem plassert barn i alderen 7-23 år. Det vil selvfølgelig være tilfeller hvor både yngre og eldre trenger et sted å bo da de av ulike årsaker ikke kan bo med sine biologiske foreldre. Barn som plasseres i fosterhjem har vi en målsetting om at skal bli boende i hjemmet til de enten flytter for seg selv, eller tilbakeføres til sin biologiske familie.
Dec 19, 2018
Katrine Dambo
Follow Us

We’re on Instagram