Søk om å bli fosterhjem

Ettervern

Hva vi tilbyr

Ettervern

Ettervern er et frivillig tilbud for ungdom mellom 18 og 23 år, som har bodd i fosterhjem, og som kan ha nytte av oppfølging videre. Ungdommen flytter ut i selvstendig boenhet. Den kan være tilknyttet fosterhjemmets bopel, eller en selvstendig bopel. Vi skreddersyr tilbud individuelt etter ungdommens behov. Oppfølgingen kan eks bestå av samarbeid rundt skole, jobb, økonomi, og trening i ADL ferdigheter som støtter og hjelper ungdommen på vei til et selvstendig liv.

Ettervern

Hva er ettervern?

Ettervern er et tilbud rettet mot unge mellom 18 og 23 år som er på vei ut i selvstendig tilværelse.

Søk her

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om å bli fosterhjem

fosterhjem@teamolivia.no
Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.