Kontakt oss
Søk om å bli fosterhjem

Fosterhjem

Hva vi tilbyr

Fosterhjem

Et fosterhjem er et langsiktig tilbud til barn og unge som ikke har noe sted å bo. For Team Olivia Fosterhjem er det svært viktig å finne en fosterfamilie som passer for barnet, og vi er derfor stadig på utkikk etter flere gode fosterhjem.

Det å være et fosterhjem kan til tider være en krevende oppgave. For de fleste barn og unge kommer dette som en uforberedt beslutning, og det er derfor av stor betydning at fosterfamilien mestrer å ta imot et barn som kan befinne seg i en vanskelig situasjon.

Våre nåværende fosterfamilier kan likevel fortelle at det er meningsfylt arbeid som gir mye glede og mestring. For å kunne bli et fosterhjem må den aktuelle familien gjennom en vurderingssprosess. Dette innebærer sosialrapport som utarbeides ut fra samtaler med våre fagkonsulenter, opplæringskurs, innhenting av vandelsattest og helseattest og vurdering av egnethet.

Potensielle fosterforeldre må ha muligheten til å kunne være hjemme på heltid og et ønske om å ivareta et barn som virkelig trenger det. Fosterfamilien vil få tett oppfølging fra en erfaren fagkonsulent. De vil i tillegg få individuell veiledning, opplæring og tilbud om kurs.

Hva vi tilbyr

Meld deg på vårt digitale Fosterhjemskurs

Når man blir fosterhjem hos Team Olivia Fosterhjem, går man gjennom en godkjenning og en får også nødvendig opplæring før plassering, slik at man står godt rustet til å bli fosterhjem.

Gjennom kurset får en bla økt innsikt i det å møte barn og unge som har mange vanskelige erfaringer med seg og ofte særskilte behov, samt innsikt i hvordan man jobber sammen i hjelpeapparatet rundt barnet.

Det å være fosterhjem, fører med seg mange spennende utfordringer og vi gir dere en grunnleggende innsikt i hva det vil kunne være.

Det kan være nyttig å ta opplæringskurset for å få økt innsikt i hvilken oppgave det vil være å bli fosterhjem. Meld deg på kurs her, for å komme i gang.

Fosterhjem

Hvordan er det å være fosterhjem for barn?

Et fosterhjem er en familie som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et trygt sted å vokse opp. Det trengs varme, kjærlighet og rause voksne som evner å forstå barnets utfordringer og historie over tid. Det å være et fosterhjem er en livsstil som til tider kan være krevende, og derfor er det viktig for oss å finne riktig hjem til det enkelte barnet.

Flere detaljer

Hva dere er tilbudt som fosterhjem

01

Oppdragsgodtgjørelse

Det vil utbetales en fast godtgjørelse som erstatter lønn, og fast pensjonstillegg. Oppdragsgodtgjørelsen beregnes utfra frikjøpsgrad, utdanning og erfaring.

02

Utgiftdekning

Fosterfamilien vil motta en månedlig sats for å dekke utgifter for fosterbarnet så lenge de har et fosterbarn boende hos seg. Utgiftsdekningen er skattefri, og skal dekke utgifter knyttet til barnet, som mat, klær og utstyr, fritidsaktiviteter, ferie, lommepenger etc.

03

Veiledning og oppfølging

Alle våre fosterhjem er tilknyttet en fast fagkonsulent, som følger tett opp, veileder og er en støtte for hjemmet. Vi tilbyr veiledning og kurs til fosterfamilier, både individuelt og i gruppe. Det er viktig for oss at fosterfamilien føler seg ivaretatt og får god oppfølging.

04

Vakttelefon

Fosterfamilien vil bli tilegnet en fast fagkonsulent som vil være tilgjengelig som deres kontaktperson. Vi har i tillegg døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.

Da Miriam var to år kom en mann hjem til familien og banket opp moren foran henne. Dagen etter havnet Miriam i beredskapshjem. Hør den rørende historien om hvordan et midlertidig opphold ble til nitten år.
Fosterhjem

Vi erfarer at mange ikke tror de er egnet som fosterhjem, som i aller høyeste grad er det. Det er likevel noen ting du eller dere skal tenke gjennom før dere tar valget om dette, eller kanskje besøkshjem eller akutthjem er noe som passer dere bedre. Snakk med oss, så ser vi om dette er noe som passer for deg eller dere.

Fosterforeldre

Våre fosterforeldre er variert i alder, sivil status, religion og etnisitet. Vi søker fosterhjem som er etablerte, trygge, rause og stabile, både enslige, par og familier. Fosterforeldre må ha alminnelig god helse og tilfredsstillende vandelsattest, og kan være opp til 67 år.

Avlastning

Mange barn og unge som bor i et fosterhjem, har i tillegg behov for et besøkshjem/avlastningshjem. Vi ser at dette ofte kan gagne både fosterfamilien og fosterbarnet. Det er viktig at fosterbarnet etablerer gode relasjoner til besøksshjemmet og at det samtidig blir en fastsatt avtale mellom alle parter.

Fosterbarnas alder

Alderen blant barn og unge som trenger et sted å bo vil variere til enhver tid. Vi ser likevel at alderen varierer fra 2 år og opp til 18, hovedvekten fra 7-16 år. Det vil selvfølgelig være tilfeller hvor både yngre og eldre trenger et sted å bo da de av ulike årsaker trenger en ny omsorgsbase.

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i deler av vurderingssprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfodrende for biologiske barn. Vi har en høy bevissthet rundt dette i våre vurderingsprosesser og det anbefales ofte at biologiske barn er eldre enn fosterbarnet.

Politiattest

Alle fosterhjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.

Helseattest

Når dere søker om å bli fosterhjem må dere gjennom en vurderingsprosess hvor blant annet fastlegen må utlevere en helseattest. Vi ønsker familier som har generelt god helse, både fysisk og psykisk. Dette med tanke på barnets sikkerhet og deres evne til å ivareta barnet til enhver tid.

Et utklipp i papir av en familie, som ligger i et barn sine hender, oppå voksen hender.
Et utklipp i papir av en familie, som ligger i et barn sine hender, oppå voksen hender.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på fosterhjem og familiehjem?

Et fosterhjem er en familie som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, på et mer langsiktig perspektiv. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem for barn og unge som trenger mer oppfølging, enn gjennomsnittet. Familiehjemmet får da tettere oppfølging, veiledning og evnt andre tiltak, enn ordinære fosterhjem. Det stilles like formelle krav til godkjenning av familiene, uavhengig om det er et fosterhjem eller et familiehjem.

Hva kreves for å bli et fosterhjem?

Det er mange barn og unge som har behov for et sted å bo, og det vil derfor alltid være et behov for flere fosterhjem. Team Olivia Fostehjem ser etter familier som har mye omsorg, tålmodighet, tid, ekstra kjærlighet, åpenhet til andre kulturer enn sin egen, og gode evner til å takle uforutsette situasjoner. For å kunne bli et fosterhjem må den potensielle fosterfamilien gjennom en vurderingsprosess hvor det blant annet vil bli innhentet helseattest og vandelsattest.

Søk om å bli fosterhjem i dag!

Søk om å bli fosterhjem i dag!
Fyll ut litt informasjon i skjema, så tar vi snarlig kontakt med dere.

Team Olivia Fosterhjem har "kom i gang kurs" som dere kan lese mer om her

Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.