Kontakt oss
Søk om å bli fosterhjem

Fosterhjem spørsmål og svar

Vi vet at det er mange tanker og spørsmål rundt det å bli fosterforeldre, derfor har vi samlet de vanligste spørsmålene og svarene for deg her

Spørsmål:   Hvilken alder er de fleste barna som trenger fosterhjem? 
Svar: Alderen på  barna som trenger fosterhjem er variert, men de fleste barna hos oss er i alderen 7  til 16 år.

Spørsmål:  Hvilken type fosterforeldre ser dere etter og hvem kan være      fosterhjem? 
Svar: Vi ser etter trygge, rause, inkluderende voksne som har overskudd og tid, som forstår barn og deres ulike behov. Fosterhjemmet blir vurdert i forhold til praktisk omsorg slik som bolig og økonomi, samt evne til emosjonell omsorg for et barn i krise. Fosterforeldre som evner å inkluderer barnet som et familiemedlem samtidig som de er profesjonelle. Det er viktig at barna  føler tilhørighet og har en trygg hverdag med en stabil livssituasjon.
Enslige, samboere, gifte og likekjønnede par kan alle være aktuelle fosterhjem.
Fosterforeldrene bør være mellom 30 og 60 år, men yngre og eldre vil      kunne vurderes ut i fra erfaring og personlig egnethet. 

Spørsmål:  Hvilken alder må våre egne barn være for å bli fosterhjem?
Svar: Det er en fordel med eldre barn, men alle fosterhjem vurderes       individuelt.

Spørsmål: Hvilken type oppfølging får man som fosterhjem?
Svar:
Dere blir knyttet til en fast fagkonsulent som kommer på månedlig hjemmebesøk, gir individuell veiledning, og gruppeveiledning. Samt at fagkonsulenter er din støttespiller. 

Spørsmål:  Hva slags type opplæring får vi?
Svar:  Team Olivia sørger for alle fosterhjemmene har gjennomført fosterhjemskurs. Dere vil få faglig påfyll, tilgang på bemannet vakttelefon 24/7, fagdager, støttefunksjoner og kurs kontinuerlig gjennom året.

Spørsmål: Blir man medlem av et team eller får en kollega man kan støtte seg til?Svar: Fosterhjemmene får tilknyttet en egen fagkonsulent som veileder både fosterhjemmet individuelt, samt i grupper med andre fosterhjem. Man blir en del av et felleskap og man vil også få invitasjoner til sosiale arrangementer som man kan delta på om man ønsker 

Spørsmål:  Hvordan fungerer det med lønn, utgiftsdekning og pensjonsordninger?Svar: Du vil bli  helt eller delvis frikjøpt fra ordinært arbeid, får 4% dekning til pensjonsinnskudd, 0,4% dekning til yrkesskadeforsikring, samt skattefri utgiftsdekning etter gjeldende sats.  

Spørsmål: hvordan tidsperspektiver er det på akutthjem, besøkshjem og langtidsplasseringer?
Svar: Akutthjem kan ha en tidsrammen fra noen få dager til et år. Ved langtidsplasseringer er det meningen at barnet bor i fosterhjemmet frem til det er 18 år, med mulighet for ettervern til ungdommen er 25 år. Besøkshjem er en støttefunksjon for fosterhjemmet som avlaster fosterhjemmet på døgnbasis. Avlasting vil som regel foregå i helger og ferier og avtales etter behov. Etter en akuttplassering vil det være en friperiode med avlønning. Dette bestemmes av plasseringens lengde. 

Spørsmål:  Kan man komme med ønsker eller være med på å bestemme ved plassering av barn?
Svar: En rekrutteringsansvarlig/fagkonsulent drøfter og matcher barnet i samarbeid med fosterhjemmet og deres behov.

Søk om å bli fosterhjem i dag!

Søk om å bli fosterhjem i dag!
Fyll ut litt informasjon i skjema, så tar vi snarlig kontakt med dere.

Team Olivia Fosterhjem har "kom i gang kurs" som dere kan lese mer om her

Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.