Kontakt oss
Søk om å bli fosterhjem

Fosterhjemstjenester

Hva vi tilbyr

Våre tjenester

Team Olivia fostehjem tilbyr fosterhjem (familiehjem), akutthjem (beredskapshjem), besøkshjem (avlastningshjem) og ettervernstiltak.  TOF sine oppdragsgivere er i hovedsak Bufetat og kommuner. Vi rekrutterer fosterhjem, som følges opp av godt kvalifiserte fagpersoner.

Våre tjenester

Fosterhjemtjenester

Vi tilbyr forsterkede fosterhjem med oppfølging fra godt kvalisert fagpersoner. Fosterhjemmene gjennomgår en grundig godkjenning og opplæring før plassering, og får god støtte og veiledning under oppdraget fra vår fagkonsulenter.

Trygg omsorgsbase

Fosterhjem

Et fosterhjem er et hjem som tar i mot barn/ungdom som er i behov av en langvarig, trygg omsorgsbase der den ene voksne er helt eller delvis går ut av ordinær jobb for å være fosterforelder.

Beredskasphjem

Akutthjem

Akutthjem (beredskapshjem) er et midlertidig fosterhjem som tar i mot barn/ungdom i en akuttfase i påvente av en permanent bosituasjon.

Avlasting for fosterhjem

Besøks/avlastningshjem

Et besøkshjem er et hjem som tar i mot barn/ungdom noen døgn per måned, som avlastning for fosterhjemmet. Besøkshjemmet er en viktig støttespiller for fosterhjemmet.

Oppfølgingstilbud

Ettervern

Vi har oppfølgingstilbud til ungdom mellom 18 og 23 år. Dette kan være videre opphold i fosterhjem, oppfølging i leilighet knyttet til et hjem eller oppfølging i egen leilighet som støtte på veien til et selvstendig liv. Vi tilpasser tibud til den enkelte ungdom.

En jente som løper i en åker.

Søk om å bli fosterhjem i dag!

Søk om å bli fosterhjem i dag!
Fyll ut litt informasjon i skjema, så tar vi snarlig kontakt med dere.

Team Olivia Fosterhjem har "kom i gang kurs" som dere kan lese mer om her

Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.