Om Oss

Om fusjonen

C

onnexa Barnevern og Vesterled ble fusjonert 01.01.2020 og heter nå Team Olivia Fosterhjem. Med denne fusjonen blir selskapet en av de største leverandørene av private fosterhjems- og beredskapshjemstjenester i landet. Et av målene for fusjonen er å kunne levere tjenester av høy kvalitet og til det beste for både barn og unge, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, fosterhjem og ansatte. Hovedaktiviteten vil fortsatt være å levere gode fosterhjem til barn og unge som trenger det, utført av de samme dyktige fagkonsulentene.

Kontaktinformasjon vil inntil videre være den samme som tidligere.

Om Team Olivia Fosterhjem

Team Olivia Fosterhjem er en egen avdeling under Team Olivia Norge som stadig arbeider for å gi gode tilbud til barn og unge. Våre ansatte har lang erfaring i arbeid med barn, unge og familier, i tillegg til erfaring innen kommunalt og privat barnevern, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri. Familiene våre har vært gjennom en omfattende vurderingsprosess, og deltar årlig på ulike kurs og kompetansehevingsprogram med fokus på traume- og krisehåndtering. Ved å tilhøre Team Olivia deler vi et felles verdigrunnlag som er basert på empati, følelse og engasjement for de vi er til for. Det mest sentrale i vår virksomhet er enkeltmennesket og deres individuelle behov. "Det holder ikke bare å være medmenneskelig og empatisk, du må også ha relevant og avgjørende kunnskap for å utgjøre en positiv forskjell for dem vi er til for. Og motsatt, du får ikke effekt av kunnskapen om vi ikke forstår og er engasjert i situasjonen til personen som trenger oss."

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members

Søk her

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om å bli fosterhjem

fosterhjem@teamolivia.no
Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.
Hvem er vi?

Våre ansatte

Karen Eilertsen
Daglig leder
karen.eilertsen@teamolivia.no
454 16 350
Trond Lien
Nestleder
trond.lien@teamolivia.no
992 25 524
Anette Tverdal Thorland
Fagkonsulent, Region Vest
anette.thorland@teamolivia.no
907 05 322
Gro Olsen
Fagkonsulent, Region Vest
gro.olsen@teamolivia.no
482 27 776
Gro Hamre
Rekrutteringsansvarlig
gro.hamre@teamolivia.no
911 24 495
Karina Aanderaa Hansen
Familiehjemskoordinator, Region Vest
karina.hansen@teamolivia.no
400 40 748
Thea Ullmann
Fagkonsulent
thea.ullmann@teamolivia.no
911 23 930
Beate Kjærandsen
Administrasjons medarbeider
beate.kjarandsen@teamolivia.no
977 00 904
Venke Flo-Myhre
Familieterapeut/ rekrutteringsansvarlig, Region Sør/Øst
venke.flo-myhre@teamolivia.no
906 73 979
Gro Lambrechts
Fagkonsulent, Region Sør/Øst
gro.lambrechts@teamolivia.no
941 95 529

Gro Lambrechts er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet markedsøkonom og sosionom, med videreutdanning innen veiledning. Hun har de siste årene arbeidet i det statlige barnevernet med opplæring, formidling og veiledning av fosterhjem. I tillegg har hun arbeidet som bosettingskonsulent for enslige mindreårige.

Anne-Grete Sannerud
Fagkonsulent, Region Sør/Øst
anne-grete.sannerud@teamolivia.no
482 59 571

Anne-Grete Sannerud er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet klinisk sosionom, med videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk. Med mange tiårs erfaring med barn, unge og familier har hun i tillegg arbeidet i barnehage, kommunal barnevernstjeneste og som terapeut i statens barnevern. Anne-Grete har lang erfaring med akutt- og endringsarbeid i familier...

Katrine Dambo
Familieterapeut/ rekrutteringsansvarlig, Region Sør/Øst
katrine.dambo@teamolivia.no
906 51 308

Katrine er utdannet vernepleier, med en videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Hun har flere tiårs erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier, i tillegg til erfaring fra barnehage, habilitering, akutt barnevern, og barne- og ungdomspsykiatri. De siste årene har hun arbeidet i barnevernstjenesten.