Om Oss

Om Team Olivia Fosterhjem

Team Olivia Fosterhjem er et privat selskap som tilbyr barnevernstjenester til det offentlige, stat og kommune. I 2020 ble to selskaper internt hos Team Olivia Norge slått sammen til det som i dag er Team Olivia Fosterhjem, men vi har jobbet med barnevernstjenester og veiledning siden 1995. Vi har kontorer i Haugesund, Bardufoss, Rissa, Drammen, Skien og Jessheim og er tilsammen 15 ansatte i organisasjonen.

Team Olivia Fosterhjem er et eget firma under Team Olivia Norge, som stadig arbeider for å levere gode tilbud til barn og unge, og til mennesker i sårbare livssituasjoner.  Våre firma er meningsfullt ulike, men alle er opptatt av å være lydhøre, stolte, aktuelle og levere tjenester av høy kvalitet.

Vi er svært stolte over våre familier som virkelig gjør en utrolig forskjell for de sårbare barn og unge som vi har hos oss. Det er i hjemmene den virkelige, meningsfylte jobben gjøres.

"Det holder ikke bare å være medmenneskelig og empatisk, du må også ha relevant og avgjørende kunnskap for å utgjøre en positiv forskjell for dem vi er til for. Og motsatt, du får ikke effekt av kunnskapen om vi ikke forstår og er engasjert i situasjonen til personen som trenger oss."

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members

Kontakt oss

Legg igjen dine kontaktdetaljer her, så kommer vi raskt tilbake til deg

Team Olivia Fosterhjem AS
Postadresse:
Postboks 792
5503 Haugesund

Orgnr.
995999110

Navn
Telefon
Epost
Kommune
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.
Hvem er vi?

Våre ansatte

Hovedkontor / Region Vest

Karen Eilertsen
Daglig leder
karen.eilertsen@teamolivia.no
454 16 350

Er utdannet barnevernpedagog, og har videreutdanning innen rusforebyggende arbeid, og tverrfaglig psykisk helsearbeid. Har nylig avsluttet videreutdanning innen barnevernfaglig juss. Har erfaring fra arbeid på barnevernsinstitusjon, og ellers 22 års erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid, fra alle sider ved saksbehandling og oppfølging av barn og unge, til ledelse. 


Trond Lien
Nestleder
trond.lien@teamolivia.no
992 25 524

Er utdannet sosionom, og har videreutdanning innen familieterapi og tverrfaglig veiledning. Har nå påbegynt masterstudium i organisasjon og ledelse. Han har bred erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, fra akuttpsykiatri og forøvrig flere år med arbeid på barnevernsinstitusjon med ungdommer. Har arbeidet hos oss fra 2013 og innehatt flere roller som fagkonsulet og innen ledelse. Er nå nestleder med ansvar for begge våre regioner.

Anette Tverdal Thorland
Senior fagkonsulent i Haugesund
anette.thorland@teamolivia.no
907 05 322

Anette har bachelorgrad i barnevern, og har tilleggsutdanning i coaching og psykososialt arbeid med barn og unge og videreutdanning i familieterapi. Hennes arbeidserfaring er fra flere barnevernsinstitusjoner og som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste. Har vært fast ansatt hos oss siden 2016 og fulgt opp fosterhjem og barn/unge.

Gro Olsen
Senior Fagkonsulent i Haugesund
gro.olsen@teamolivia.no
482 27 776

Utdannet førskolelærer med videreutdanning i spes ped, pedagogikk, matematikk og familieterapi. Har lang og variert erfaring som blant annet innbefatter styrer i barnehage, miljøterapeut, samt spesialpedagog/teamkoordinator i videregående skole - alternativ opplæring. Ansatt hos oss siden 2012. Har mye erfaring fra skoleverket og bistår i oppfølging av skoletilbud. Har holdt kurs i DUÅ og traumebevisst omsorg. Følger opp fosterhjem og barn/unge.

Gro Hamre
Rekrutteringsansvarlig Haugesund
gro.hamre@teamolivia.no
911 24 495

Gro har arbeidet hos oss i 20 år, og har hatt mange ulike roller innen administrasjon og i miljø. Hun har vært delaktig i institusjonsdrift, oppfølging av familiehjem og har også selv vært akutthjem, og fosterhjem for mange ungdommer. Har tatt fosterhjem studiet og utdanning i barnevernfaglig veiledning.  Gro er nå rekrutteringsansvarlig i Vest, og den som har ansvar for prosessen med å bli fosterhjem der. 


Mona Terese Haugen
Fagkonsulent
mona.terese@teamolivia.no
954 88 157

Mona Terese er utdannet med internett administrasjon og hotelledelse. I tillegg har hun Grunn- og mellomfag i pedagogikk, samt en bachelor i barnevern. Hun har flere års variert erfaring som kontormedarbeider inne ulike bedrifter. I tillegg har hun arbeidet som miljøterapeut og miljøveileder innen rus og psykisk helse, samt skole. I de siste årene har hun hatt spesialpedagogisk arbeid i skolen.  


Avdeling Drammen

Anne Sollie
Senior fagkonsulent i Drammen
anne.sollie@teamolivia.no
992 67 980

Utdannet med bachelor i barnevern, og har i tillegg  videreutdanninger i utredning i barnevernssaker, arbeidsrett og arb.miljøloven, vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Anne har også videreutdanning i barnesamtalen DCM, samt utdanning i barnevernfaglig veiledning samt familieterapi utdanning. Anne har jobbet mange år i kommunal barneverntjenesten med saksbehandling og tiltaksarbeid, samt fagledelse.


Anne-Marthe Hegg
Rekrutteringsansvarlig region sør/øst
anne-marthe.hegg@teamolivia.no
926 03 236

Er utdannet med bachelor i sosialt arbeid, og har videreutdanning i veiledning. Har også en hjelpepleier utdanning fra tidligere. Har sin lange erfaring fra 1. linjetjenesten innen sosialtjenesten og barneverntjenesten. Har arbeidet med alle deler av saksbehandlingen og har også hatt koordineringsansvar for Tidlig innsatsteam og også for deltakelse i ungdoms team Bærum. Anne-Marthe er Cos-P sertifisert. Anne-Marthe jobber som rekrutteringsansvarlig i hele region Øst, og har kontor i Drammen.

Bjørnar Bertheussen 
Senior fagkonsulent i Drammen
bjornar.bertheussen@teamolivia.no
451 75 254

Bjørnar er utdannet med bachelor i barnevern. Han har videreutdanning fra miljøterapi, og kollegaveiledning, samt utdanning innen helseledelse. Han har i tillegg en master i familieterapi. Bjørnar har rikholdig erfaring fra en rekke institusjoner og fra arbeid med fosterhjem, både i direkte arbeid med barn og unge og fosterhjem, og også i ledelsesfunksjoner. De siste årene har han vært ansatt som leder for familievernkontoret i Søndre Vestfold. I den forbindelse har han også vært hovedprosjektleder for digitalisering og differensiering av mekling i  Bufdir. Han har i tillegg flere sertifiseringer og kurser, bla kurslederopplæring innenfor Cos-P, har kompetanse innen moderne traumeforståelse, er godkjent mekler, og har også kompetanse innen EFFT og EFT- emosjonsfokusert foreldreveiledning, emosjonsfokusert terapi.


Heidi Albrigtsen
Senior fagkonsulent i Drammen

Heidi har en bachelor i sykepleie, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk familieterapi i tillegg til en master i verdibasert ledelse. Hun er sexolog fra Universitetet i Agder og har kompetanse innen kognitiv terapi, EFT og sinnemestring/Brøset-modellen. Heidi er sertifisert i blant annet COS-P, PYC, MIM og TBO-F. Hun har mange års erfaring fra sosialt arbeid, som teamleder i kommunal barneverntjeneste, hun har vært NAV-leder, og leder for familievernkontor hvor hun også jobbet med mekling og parterapi. Heidi har erfaring fra kommunalt fosterhjemsarbeid og med arbeid som familieveileder på oppdrag for ulike barneverntjenester. Hun har jobbet med akutt barnevern på Barnevernvakten i Oslo de siste 3 årene.

Heidi Frantzen
Regionsleder
heidi.frantzen@teamolivia.no
941 59 130

Heidi er utdannet barnevernspedagog, og er klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse. Hun har master i familiebehandling og videreutdanninger innenfor organisasjon, ledelse, veiledning og psykisk helse. Hun har bred erfaring fra arbeid med tjenesteutvikling, implementering og profesjonell utvikling av fagpersoner, gjennom veiledning, prosessledelse, lederstøtte og kurs. Forøvrig lang erfaring innen klinisk arbeid innenfor psykisk helse og barnevern. Hun startet som regionleder for sør og øst i 2023.

Therese Ramberg
Senior fagkonsulent
therese.ramberg@teamolivia.no
958 57 641

Er utdannet med bachelor i barnevern. Har tatt videreutdanning i familieterapi, samt nettverksintervensjon. Hun har også videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. I disse dager er hun i sluttfasen på en sertifisering som Marte Meo terapeut. Hun har fullført veilederkurs gjennom FO. Therese har mange års erfaring fra kommunalt og statlig barnevern, samt flere år i private fosterhjemstiltak. Da hun jobbet i Bufetat hadde hun bl.a. ansvar for å implementere familieråd i kommunene. Arbeider ved vårt kontor i Drammen.Avdeling Jessheim

Gro Lambrechts
Senior Fagkonsulent på Jessheim
gro.lambrechts@teamolivia.no
941 95 529

Gro Lambrechts er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet markedsøkonom og sosionom, med videreutdanning innen veiledning. Hun har de siste årene arbeidet i det statlige barnevernet med opplæring, formidling og veiledning av fosterhjem. I tillegg har hun arbeidet som bosettingskonsulent for enslige mindreårige.

Anne-Grete Sannerud
Senior Fagkonsulent på Jessheim
anne-grete.sannerud@teamolivia.no
482 59 571

Anne-Grete Sannerud er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet klinisk sosionom, med videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk. Med mange tiårs erfaring med barn, unge og familier har hun i tillegg arbeidet i barnehage, kommunal barnevernstjeneste og som terapeut i statens barnevern. Anne-Grete har lang erfaring med akutt- og endringsarbeid i familier.

Kontaktpersoner i Nord-Norge

Ann-Monika Wingstad
412 00 071

Ann-Monika er utdannet sosionom med videreutdanning innen prestasjon og motivasjonspsykologi, og master i ledelse og organisasjonsanalyse. Hun har også flere omfattende kurs innen fagfeltlet eksepelvis  ulike kartleggingsverktøy, veiledning, vold, overgrep, selvmord, motiverende intervju m.m. 

Hun har bred erfaring innen både offentlig og privat virksomhet, og har jobbet i store deler av helse og omsorg segmentet, eksempelvis tjenesten for funksjonshemmede, eldreomsorgen, rus, psykiatri, føde/ barsel mm. I barnevern har hun jobbet som tilsynsfører, saksbehandler i det kommunale barnevernet,  samt miljøterapeut på institusjon. I tillegg hadde hun det overordnete ansvaret for barneverntjenesten som kommunalsjef.  Har de siste årene jobbet som kommunalsjef for Helse og omsorg, og deltatt i store omfattende omstillingsprosesser og reformer.


Ann-Heidi Smith-Meyer
913 61 191

Ann-Heidi er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i rusbehandling, samt en master i organisasjon og ledelse. Hun har også også flere andre kurs innenfor fagfeltet herunder ulike kartleggingsverktøy, motiverende intervju, veiledning, vold, overgrep, selvmord m.m. Har selv vært besøkshjem og fosterhjem.  

Hun har bred erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. Har erfaring fra sykehjem, hjemmetjeneste, kriminalomsorg i frihet, sosialkontor, barneverntjeneste og som miljøterapeut og leder på barneverninstitusjon. Hun har blant annet vært med å starte og bygge opp en barneverninstitusjon som startet for ca 15 år siden. Mesteparten av yrkeslivet mitt har hun jobbet som leder på ulike nivå, sist som sektorleder for Barne- og familietjenesten i Senja kommune, med ansvar for barneverntjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT og alt forebyggende arbeid i kommunen.