Om Oss

Om fusjonen

C

onnexa Barnevern og Vesterled ble fusjonert 01.01.2020 og heter nå Team Olivia Fosterhjem. Med denne fusjonen blir selskapet en av de største leverandørene i fosterhjems- og beredskapshjemstjenester i landet. Et av målene for fusjonen er å kunne levere tjenester av høy kvalitet og til det beste for både barn og unge, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, fosterhjem og ansatte. Hovedaktiviteten vil fortsatt være å levere gode fosterhjem til barn og unge som trenger det, utført av de samme dyktige fagkonsulentene.

Kontaktinformasjon vil inntil videre være den samme som tidligere.

Om Team Olivia Fosterhjem

T

eam Olivia Fosterhjem er et privat firma som selger barnevernstjenester til det offentlige, stat og kommuner. Vi leverer tjenester av høy kvalitet innenfor områder rettet mot familier, barn og unge, og kan tilby fosterhjem, beredskapshjem, besøkshjem/avlastningshjem, kurs og veiledningstjenester. Våre ansatte har høy faglig kompetanse med bred kunnskap innenfor barnevern, familieterapi/arbeid, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kunnskap og kompetanse, slik at vi på best mulig måte kan bidra til at barn og unge som trenger oss får den beste livskvaliteten de fortjener.

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members

Team Olivia Fosterhjem er et av datterselskapene til Team Olivia som er en av de største aktørene som tilbyr omsorgstjenester i Norge, Sverige og Danmark. Ved å tilhøre Team Olivia deler vi et felles verdigrunnlag der alt vi gjør handler om menneskers likeverd. Verdigrunnlaget er basert på empati, følelse og engasjement for de vi er til for, da det absolutt sentrale i vår virksomhet er enkeltmenneskene og deres individuelle behov.

Bli fosterhjem?

Hvis du og din familie tenker på å bli fosterhjem, ta gjerne kontakt med oss i Team Olivia Fosterhjem. Det er alltid barn og unge som trenger et sted å bo, og vi søker stadig etter familier som har et ønske om å bli fosterhjem.

fosterhjem@teamolivia.no
Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.
Hvem er vi?

Våre ansatte

Karen Eilertsen
Daglig leder
Daglig leder
karen.eilertsen@teamolivia.no
454 16 350
Espen Lilleberg
Marked og utviklingssjef
Marked og utviklingssjef
espen.lilleberg@teamolivia.no
974 25 595
Trond Lien
Leder, Region Vest Haugesund
Leder, Region Vest Haugesund
trond.lien@teamolivia.no
992 25 524
Anette Tverdal Thorland
Familiehjemskoordinator
Familiehjemskoordinator
anette.thorland@teamolivia.no
907 05 322
Beate Gundersen Myrvang
Fagkonsulent
Fagkonsulent
beate.myrvang@teamolivia.no
932 84 764
Eirik Solstrand
Familiehjemskoordinator
Familiehjemskoordinator
eirik.solstrand@teamolivia.no
970 84 322
Gro Olsen
Fagkonsulent
Fagkonsulent
gro.olsen@teamolivia.no
482 27 776
Gro Hamre
Rekrutteringsansvarlig
Rekrutteringsansvarlig
gro.hamre@teamolivia.no
911 24 495
Karina Aanderaa Hansen
Familiehjemskoordinator
Familiehjemskoordinator
karina.hansen@teamolivia.no
400 40 748
Thea Ullmann
Familiehjemskoordinator
Familiehjemskoordinator
thea.ullmann@teamolivia.no
911 23 930
Beate Kjærandsen
Merkantil
Merkantil
beate.kjarandsen@teamolivia.no
977 00 904
Venke Flo-Myhre
Familieterapeut
Familieterapeut
venke.flo-myhre@teamolivia.no
906 73 979
Nina Meling Haugen
Leder, Region Sør Skien
Leder, Region Sør Skien
nina.haugen@teamolivia.no
400 83 950
Yngvild Charlotte Holm
Kvalitetssjef
Kvalitetssjef
yngvild.holm@teamolivia.no
97 50 84 23
Gro Lambrechts
Fagkonsulent
Fagkonsulent
gro.lambrechts@teamolivia.no
941 95 529
Helle Bjørnstad
Fagkonsulent
Fagkonsulent
helle.bjornstad@teamolivia.no
922 62 960
Anne-Grete Sannerud
Fagkonsulent
Fagkonsulent
anne-grete.sannerud@teamolivia.no
482 59 571
Maren Kvalvaag-Toven
Fagkonsulent
Fagkonsulent
maren.kvalvaag-toven@teamolivia.no
920 50 457
Katrine Dambo
Fagkonsulent
Fagkonsulent
katrine.dambo@teamolivia.no
906 51 308
Camilla Tofte Jensen
Familiehjemskoordinator
Familiehjemskoordinator
camilla.jensen@teamolivia.no
906 24 420