Lukk skjema
Kontakt oss

Kontakt oss

Navn
E-postadresse
Telefon
Melding
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.
Søk om å bli fosterhjem

Kurs og kompetanse

Hva vi tilbyr

Meld deg på vårt "Kom i gang kurs"

Når man blir fosterhjem hos Team Olivia Fosterhjem, går man gjennom en godkjenning og en får også nødvendig opplæring før plassering, slik at man står godt rustet til å bli fosterhjem.

Gjennom kurset får en bla økt innsikt i det å møte barn og unge som har mange vanskelige erfaringer med seg og ofte særskilte behov, samt innsikt i hvordan man jobber sammen i hjelpeapparatet rundt barnet.

Det å være fosterhjem, fører med seg mange spennende utfordringer og vi gir dere en grunnleggende innsikt i hva det vil kunne være.

Det kan være nyttig å ta opplæringskurset for å få økt innsikt i hvilken oppgave det vil være å bli fosterhjem. Meld deg på kurs her, for å komme i gang.
Etter opplæring kurset, vil en som fosterhjem stadig få tilbud om kurser og fagdager.

Hva vi tilbyr

Kurs kompetanse og veiledning

Team Olivia Fosterhjem tilbyr kurs, veiledning og kompetansetjenester til fosterhjem, beredskapshjem og offentlig sektor som arbeider med barn og familier. Tilbudet om veiledning inkluderer foreldreveiledning, fosterhjemveiledning, og ansattveiledning. Vi samarbeider med fosterhjem, barneverntjenester og Bufetat i de forskjellige kommunene, for å kunne gi best mulig tilbud til barn og unge som trenger omsorg utenfor hjemmet.

Vi har fagkonsulenter med stor kompetanse på samtaler med barn, familieterapi, foreldregrupper, foreldreveiledning og veiledning av andre samarbeidspartnere.
Nedenfor følger noe av den kompetanse som våre ansatte besitter.

Marte Meo

Marte Meo-Metoden

Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland, og som har vært i bruk i Norge siden 1990-tallet for forskjellige klientgrupper hvor samspill og relasjonsarbeid er i fokus.

Team Olivia Fosterhjem tar i bruk Marte Meo i veiledning av våre fosterforeldre. Enkelte barn som har levd med omsorgssvikt og brudd i forhold til sine tilknytningspersoner har lært å undertrykke sine behov for trygghet og beskyttelse, eller de viser dem på en måte som forvirrer og avviser omsorgspersonen. Barnets signaler kan ofte bli så vage og små slik at det trengs særskilte observasjonsferdigheter, samt kunnskap om barns emosjonelle uttrykk for å oppdage signalene.

Ved hjelp av videoopptak av hverdagslige situasjoner fungerer Marte Meo som en slags biopsi av det levde livet i fosterhjemmet. I veiledningen med fosterforeldrene viser vi korte sekvenser, noen ganger bare sekunder lange, av sensitivt og utviklingsstøttende samspill. Håpet er at fosterforeldrene styrkes til å opprettholde omsorgsgivende atferd selv om barnet viser avvisning og ambivalens, og kjenne seg mer betydningsfulle for barnet. Det er når positive samspillsopplevelser gjentas over tid at fosterbarna kan begynne å stole på at de er mer enn bare unntak.

Marte Meo-metoden har egentlig ikke forankring i noen spesiell teori. Team Olivia Fosterhjem har valgt å knytte den opp mot tilknytningsteori og moderne utviklings- og nevropsykologi.


Emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram

Tuning into teens

Tuning into teens er et emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram. Her lærer man hvordan man kan håndtere egne og tenåringens følelser. Dette for å opprettholde et nært forhold med god kommunikasjon.

Kursets hovedtemaer er empati, egenomsorg, tristhet, tenåringens angst, frykt og bekymringer, sinne, konflikthåndtering og problemløsning. Målet med kurset er å tilegne seg gode kommunikasjonsferdigheter i møte med ungdom. Foreldreveiledningsprogrammet kan gjennomføres både i grupper og som et individuelt tilbud til den enkelte familie.

Kurset går over 6 samlinger med inntil 10 deltakere.

Cos-P

Circle of Security Parenting

Cos-P står for Circle of Security Parenting. Dette er et foreldreveiledningsprogram hvor hensikten er å utvide kunnskap om barns tilknytning og samspill. Målet er å hjelpe omsorgspersoner til å fremme trygg og god tilknytning som igjen skaper mulighet for trygge og robuste barn.

TBO

Traumebevisst Omsorg

Arbeidet i Team Olivia Fosterhjem bygges i stor grad på TBO som står for Traumebevisst Omsorg.

Vi kan tilby dette kurset hvor hensikten er å øke forståelsen av barns symptom-uttrykk, og se sammenhengen med tidligere erfaringer og opplevelser. Kurset er forankret i tilknytningsteori, og fokuserer på at voksne skal møte barn/unge med en holdning om "hva er det som har hendt med deg?", til forskjell fra "hva er det som er galt med deg?" Kurset fokuserer på å øke barnets trygghet, relasjon og evne til regulering, samtidig som det fokuserer på at dette også er viktige områder for den voksne å øke bevisstheten på.

Det tilbys en opplæring bestående av teori, film, refleksjonsøvelser og konkrete verktøy. Dette kurset er relevant for foreldre, fosterforeldre, ansatte i barneverntjenesten, skole og barnehage. Kursets omfang kan tilpasses etter behov, ta kontakt for mer info.

DCM

Barnesamtalen DCM

Flere av våre ansatte har kompetanse i Barnesamtalen DCM som er en metodikk som har til hensikt å styrke barns muligheter til å bli hørt og forstått. Metoden er strukturert og bygger på dialogiske prinsipper.  Det tilrettelegges i stor grad for at barn skal kunne fortelle fritt om egne opplevelser.  

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om kurs, veiledning og kompetansetjenester. Vi kan tilpasse kurs etter ønske og behov

Navn
Mail
Telefonnummer
Beskjed
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.