Søk om å bli fosterhjem

Kurs og kompetanse

Hva vi tilbyr

Kurs kompetanse og veiledning

Team Olivia Fosterhjem tilbyr kurs, veiledning og kompetansetjenester til fosterhjem, beredskapshjem og offentlig sektor som arbeider med barn og familier. Tilbudet om veiledning inkluderer foreldreveiledning, fosterhjemveiledning, og ansattveiledning. Vi samarbeider med fosterhjem, barneverntjenester og Bufetat i de forskjellige kommunene, for å kunne gi best mulig tilbud til barn og unge som trenger omsorg utenfor hjemmet.

Vi har fagkonsulenter med stor kompetanse på samtaler med barn, familieterapi, foreldregrupper, foreldreveiledning og veiledning av andre samarbeidspartnere.
Nedenfor følger noe av den kompetanse som våre ansatte besitter.

emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram

Tuning into teens

Tuning into teens er et emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram. Her lærer man hvordan man kan håndtere egne og tenåringens følelser. Dette for å opprettholde et nært forhold med god kommunikasjon. Kursets hovedtemaer er empati, egenomsorg, tristhet, tenåringens angst, frykt og bekymringer, sinne, konflikthåndtering og problemløsning. Målet med kurset er å tilegne seg gode kommunikasjonsferdigheter i møte med ungdom. Foreldreveiledningsprogrammet kan gjennomføres både i grupper og som et individuelt tilbud til den enkelte familie. Kurset går over 6 samlinger med inntil 10 deltakere. Kursoppstart høsten 2020.

COSP

Circle of Security Parenting

COSP står for Circle of Security Parenting. Dette er et foreldreveiledningsprogram hvor hensikten er å utvide kunnskap om barns tilknytning og samspill. Målet er å hjelpe omsorgspersoner til å fremme trygg og god tilknytning som igjen skaper mulighet for trygge og robuste barn. Kurset kan tilbys foreldre og fosterforeldre. Innholdet i kurset består av videomateriale, gruppediskusjoner og egenrefleksjon. Dette kurset er delt inn i ulike sekvenser over åtte ganger.

TBO

Traumevisst Omsorg

TBO står for Traumebevisst Omsorg. Hensikten med kurset er å øke forståelsen av barns symptomuttrykk, og se sammenhengen med tidligere erfaringer og opplevelser. Kurset er forankret i tilknytningsteori, og fokuserer på at voksne skal møte barn/unge med en holdning om "hva er det som har hendt med deg?", til forskjell fra "hva er det som er galt med deg?" Kurset fokuserer på å øke barnets trygghet, relasjon og evne til regulering, samtidig som det fokuserer på at dette også er viktige områder for den voksne å øke bevisstheten på. Det tilbys en opplæring bestående av teori, film, refleksjonsøvelser og konkrete verktøy. Dette kurset er relevant for foreldre, fosterforeldre, ansatte i barneverntjenesten, skole og barnehage. Kursets omfang kan tilpasses etter behov, ta kontakt for mer info.

DCM

Barnesamtalen DCM

Vår familieterapeut, Katrine Dambo, er en del av fagnettverket til kompetanseprogrammet Barnesamtalen DCM. Hun har mange års erfaring som kursleder og har et tett samarbeid med Kari Gamst.  Barnesamtalen DCM er en metodikk som har til hensikt å styrke barns muligheter til å bli hørt og forstått. Metoden er strukturert og bygger på dialogiske prinsipper.  Det tilrettelegges i stor grad for at barn skal kunne fortelle fritt om egne opplevelser.  Dersom du ønsker mer informasjon om kurs i Barnesamtalen ta kontakt med Katrine Dambo eller Kari Gamst - kontaktinfo Kari@gamst.com  katrine.dambo@teamolivia.no

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om kurs, veiledning og kompetansetjenester. Vi kan tilpasse kurs etter ønske og behov

fosterhjem@teamolivia.no
Navn
Mail
Telefonnummer
Beskjed
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.