Kontakt oss
Søk om å bli fosterhjem

Team Olivia er på plass i Nord-Norge og Trøndelag

Team Olivia Fosterhjem er på plass i Trøndelag og i region Nord.

Team Olivia Fosterhjem samarbeider med Team Olivia Solhaugen om å drive fosterhjemstjenester i Trøndelag. Det er et stort behov for fosterhjem i disse regionene og Team Olivia Fosterhjem ønsker å bidra til at barn kan få fosterhjem i nærheten av der de bor. I Norge er det slik at barn venter i mange måneder for å bli plassert i fosterhjem. 

Solhaugen har tidligere også jobbet med fosterhjem og har rikholdig erfaring med dette. Alle fosterhjem vil bli fulgt opp lokalt og vil være tilknyttet Team Olivia Fosterhjem for fagopplæring og kursing. Team Olivia Solhaugen driver i dag institusjon for barn plassert av barneverntjenesten og har solid erfaring innen fagfeltet. 

Når det gjelder region Nord, har Team Olivia er nå etablert med egne kontorer. Vi har et regionkontor på Bardufoss og har nå begynt å ansette personell til å følge opp de ulike tjenesteområdene innen helse og omsorg og barneverntjenester. Vi vil kunne være fleksible til å følge opp fosterhjem i hele landsdelen. En trenger ikke bo i nærheten av regionkontoret for å bli fosterhjem.

Våre ansatte har solid kompetanse og bred erfaring innen fagfeltet, og et godt samarbeid med eksterne aktører som skole og bup. Vi legger til rette for at fosterhjemmet skal få tett og god oppfølging for å mestre de oppgavene de har.  Vi er fleksible og løsningsorientert og vil strekke oss langt for å lykkes i de oppdrag vi tar på oss, sammen med fosterhjemmet.

Kontaktpersoner i Nord-Norge

Ann-Heidi Smith-Meyer
913 61 191

Ann-Heidi er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i rusbehandling, samt en master i organisasjon og ledelse. Hun har også også flere andre kurs innenfor fagfeltet herunder ulike kartleggingsverktøy, motiverende intervju, veiledning, vold, overgrep, selvmord m.m. Har selv vært besøkshjem og fosterhjem.  

Hun har bred erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. Har erfaring fra sykehjem, hjemmetjeneste, kriminalomsorg i frihet, sosialkontor, barneverntjeneste og som miljøterapeut og leder på barneverninstitusjon. Hun har blant annet vært med å starte og bygge opp en barneverninstitusjon som startet for ca 15 år siden. Mesteparten av yrkeslivet mitt har hun jobbet som leder på ulike nivå, sist som sektorleder for Barne- og familietjenesten i Senja kommune, med ansvar for barneverntjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT og alt forebyggende arbeid i kommunen.


Ann-Monika Wingstad
412 00 071

Ann-Monika er utdannet sosionom med videreutdanning innen prestasjon og motivasjonspsykologi, og master i ledelse og organisasjonsanalyse. Hun har også flere omfattende kurs innen fagfeltlet eksepelvis  ulike kartleggingsverktøy, veiledning, vold, overgrep, selvmord, motiverende intervju m.m. 

Hun har bred erfaring innen både offentlig og privat virksomhet, og har jobbet i store deler av helse og omsorg segmentet, eksempelvis tjenesten for funksjonshemmede, eldreomsorgen, rus, psykiatri, føde/ barsel mm. I barnevern har hun jobbet som tilsynsfører, saksbehandler i det kommunale barnevernet,  samt miljøterapeut på institusjon. I tillegg hadde hun det overordnete ansvaret for barneverntjenesten som kommunalsjef.  Har de siste årene jobbet som kommunalsjef for Helse og omsorg, og deltatt i store omfattende omstillingsprosesser og reformer.


Kontaktpersoner i Nord-Norge

No items found.

Andre nyheter

Takk for alt det gode du gav Nina.

Velkommen Heidi

Bli kjent med vår nye ansatte og hennes historie.

Møt Team Olivia på Boligmessen i Haugesund/Karmøy

11. - 13. november er vi på Boligmessen i Haugesund/Karmøy - få gratis billetter!

Kontakt oss

Legg igjen dine kontaktdetaljer her, så kommer vi raskt tilbake til deg

Team Olivia Fosterhjem AS
Postadresse:
Postboks 792
5503 Haugesund

Orgnr.
995999110

Navn
Telefon
Epost
Kommune
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.