All Posts by 

Katrine Dambo

Read More
Fosterhjem

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i deler av vurderingssprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfodrende for biologiske barn. Vi har en høy bevissthet rundt dette i våre vurderingsprosesser og det anbefales ofte at biologiske barn er eldre enn fosterbarnet.
Dec 19, 2018
Katrine Dambo