All Posts by 

Maren Kvalvaag-Toven

Read More
Marketing

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Det er likevel ønskelig at biologiske barn er i tenårene med tanke på fosterbarnets behov og omsorg. Biologiske barn vil bli tatt med i vurderingen under vurderingsprosessen. Det er ingen hindring at dere har egne barn og et ønske om å være fosterhjem.
Dec 27, 2018
Maren Kvalvaag-Toven
Read More
Tutorial

Vandelsattest

Alle fosterhjem hos oss må levere tilfredsstillende og uttømmende politiattest, før de kan påta seg oppdrag som fosterhjem.
Dec 7, 2018
Maren Kvalvaag-Toven
Read More
Design

Forutsigbarhet

Det er flere fordeler ved å være fosterhjem, men noe av det mange setter pris på er forutsigbarheten. Fosterforelder har mulighet til å være hjemmeværende med god lønn, muligheter for avlastning, i tillegg til tre måneders oppsigelsestid ved fosterbarns utflytning, for å nevne noe.
Nov 30, 2018
Maren Kvalvaag-Toven