This is some text inside of a div block.
About Author
January 3, 2019
 in 
Fosterhjem

Helseattest

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

More Posts

You Might Also Like

Read More
Fosterhjem

Politiattest

Alle fosterhjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.
Dec 27, 2018
Read More
Fosterhjem

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i deler av vurderingssprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfodrende for biologiske barn. Vi har en høy bevissthet rundt dette i våre vurderingsprosesser og det anbefales ofte at biologiske barn er eldre enn fosterbarnet.
Dec 19, 2018
Read More
Fosterhjem

Fosterbarnas alder

Alderen blant barn og unge som trenger et sted å bo vil variere til enhver tid. Vi ser likevel at alderen varierer fra 2 år og opp til 18, hovedvekten fra 7-16 år. Det vil selvfølgelig være tilfeller hvor både yngre og eldre trenger et sted å bo da de av ulike årsaker trenger en ny omsorgsbase.
Dec 12, 2018
Follow Us

We’re on Instagram