All Posts in 

Akutthjem

Read More
Akutthjem

Barnas alder

Alderen blant barn og unge som trenger et midlertidig sted å bo, vil variere til enhver tid. Vi ser likevel at alderen ofte er fra 6 år, og opp til 18 år. Noen ganger kan de også være yngre. Det kan også være søsken som trenger å bo sammen i et akutthjem.
Read More
Akutthjem

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i deler av rekrutteringssprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfordrende for biologiske barn. Vi har en høy bevissthet rundt dette i våre rekrutteringsprosesser og det anbefales ofte at biologiske barn er eldre enn fosterbarnet. Vi har sett at mange barn som opplever å få fostersøsken, vokser og utvikler seg på erfaringen.
Read More
Akutthjem

Politiattest

Alle akutthjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.
Read More
Akutthjem

Helseattest

Når dere søker om å bli fosterhjem, må dere gjennom en vurderingsprosess hvor blant annet fastlegen må skrive en helseattest. Vi ønsker familier som har generelt god helse. Dette med tanke på barnets sikkerhet og deres evne til å ivareta barnet til enhver tid.