All Posts in 

Avlastnings/besøkshjem

Read More
Avlastnings/besøkshjem

Barnas alder

Våre barn er i alderen 6 til 18 år, med en hovedvekt mellom 10 og 14 år.
Read More
Avlastnings/besøkshjem

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i vurderingen under vurderingsprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfodrende for biologsike barn. Vi er bevisst på hvordan dette påvirker biologiske barn når vi familie og fostterbarn som passer hverandre, noe som gjør at det kan ta lengre tid å finne et barn som passer i en familie med yngre biologiske barn.
Read More
Avlastnings/besøkshjem

Politiattest

Alle besøkshjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.