All Posts in 

Fosterhjem

Read More
Fosterhjem

Helseattest

Når dere søker om å bli fosterhjem må dere gjennom en vurderingsprosess hvor blant annet fastlegen må utlevere en helseattest. Vi ønsker familier som har generelt god helse, både fysisk og psykisk. Dette med tanke på barnets sikkerhet og deres evne til å ivareta barnet til enhver tid.
Jan 3, 2019
Read More
Fosterhjem

Politiattest

Alle fosterhjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.
Dec 27, 2018
Read More
Fosterhjem

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i deler av vurderingssprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfodrende for biologiske barn. Vi har en høy bevissthet rundt dette i våre vurderingsprosesser og det anbefales ofte at biologiske barn er eldre enn fosterbarnet.
Dec 19, 2018
Read More
Fosterhjem

Fosterbarnas alder

Alderen blant barn og unge som trenger et sted å bo vil variere til enhver tid. Vi ser likevel at alderen varierer fra 2 år og opp til 18, hovedvekten fra 7-16 år. Det vil selvfølgelig være tilfeller hvor både yngre og eldre trenger et sted å bo da de av ulike årsaker trenger en ny omsorgsbase.
Dec 12, 2018
Read More
Fosterhjem

Avlastning

Mange barn og unge som bor i et fosterhjem, har i tillegg behov for et besøkshjem/avlastningshjem. Vi ser at dette ofte kan gagne både fosterfamilien og fosterbarnet. Det er viktig at fosterbarnet etablerer gode relasjoner til besøksshjemmet og at det samtidig blir en fastsatt avtale mellom alle parter.
Dec 7, 2018
Read More
Fosterhjem

Fosterforeldre

Våre fosterforeldre er variert i alder, sivil status, religion og etnisitet. Vi søker fosterhjem som er etablerte, trygge, rause og stabile, både enslige, par og familier. Fosterforeldre må ha alminnelig god helse og tilfredsstillende vandelsattest, og kan være opp til 67 år.
Nov 30, 2018